27/4/14

Η συνθήκη της Λισαβόνας εφαλτήριο κατακτήσεων για τους Έλληνες ευρωβουλευτές

Του Δρ. της Νομικής και Δικηγόρου Ηλία Ν. Ηλιακόπουλου, υποψήφιου Ευρωβουλευτή του Λαϊκού Συνδέσμου - Χρυσή Αυγή

Οι Έλληνες Ευρωβουλευτές θα έχουν να αντιμετωπίσουν μια ευχάριστη πρόκληση στο Ευρωκοινοβούλιο. Οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυξάνονται σημαντικά.

Πλέον η διαδικασία συναπόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο, μετονομάστηκε «σε συνήθη Νομοθετική Διαδικασία» (αρθ 294 ΣΛΕΕ) και επεκτάθηκε σε διάφορους νέους τομείς, όπως η δικαιοσύνη και οι εσωτερικές υποθέσεις, σε μερικές πτυχές της κοινής εμπορικής και της κοινής γεωργικής πολιτικής, όπως επίσης και στον προϋπολογισμό της ΕΕ. 

Έτσι το Κοινοβούλιο διαμορφώνεται πλέον σε μια βουλή των αντιπροσώπων των πολιτών της Ένωσης, ενώ το Συμβούλιο παίζει τον ρόλο μιας Συγκλήτου, που αντιπροσωπεύει τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ίσες εξουσίες επί του προϋπολογισμού, ο οποίος μετονομάζεται από προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε προϋπολογισμό της Ένωσης. Η συγκατάθεση του Κοινοβουλίου απαιτείται για όλες τις διεθνείς συμφωνίες στους τομείς που διέπονται από την συνήθη νομοθετική διαδικασία.  

Η συνθήκη της Λισαβόνας στηρίζεται στην αρχή της αντιπροσωπευτικής και συμμετοχικής Δημοκρατίας. Δίνει στα εθνικά κοινοβούλια μεγαλύτερες δυνατότητες να συμμετέχουν παράλληλα με τα Ευρωπαϊκά όργανα στις δραστηριότητες της Ένωσης.

Καινοτομία της συνθήκης της Λισαβόνας είναι ο μηχανισμός που επιτρέπει στα εθνικά κοινοβούλια να ελέγχουν ότι η ένωση ενεργεί μόνον στις περιπτώσεις που η δράση της είναι αποτελεσματικότερη από μια δράση που αναλαμβάνεται σε εθνικό επίπεδο (Αρχή της επικουρικότητας). Ακόμη η Συνθήκη της Λισαβόνας δίνει την δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν στις πολιτικές της Ένωσης χάρη στην πρωτοβουλία των πολιτών με την οποία 1.000.000 πολίτες, από ένα αριθμό χωρών μελών μπορούν να καλούν την επιτροπή να υποβάλλει νέες προτάσεις πολιτικής (αρθ 10 και 11 ΣΕΕ= άρθρα 1-46, 1-47 Συντάγματος). Αναδεικνύεται έτσι ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων που προσπαθούν για το καλό των πολιτών τους.  

Είναι ώρα να ακούγεται πια στην Ευρώπη η γνήσια Ελληνική φωνή του Εθνικού Κοινοβουλίου και γι’ αυτό  είναι σίγουρο πως δεν θα αργήσουν και οι εθνικές εκλογές που θα αλλάξουν τους συσχετισμούς. Θα αναδειχθεί έτσι η μεγάλη επιρροή που έχουν οι Έλληνες Εθνικιστές στον Ελληνικό λαό, εκφραζόμενοι μέσα από το γνήσιο Ελληνικό κόμμα Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή. 

Συγκυρίες πρόσφορες να αλλάξουν πολλά στην χώρα των μνημονίων με ορθό καθαρό Ελληνικό λόγο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από Ευρωβουλευτές της Χρυσής Αυγής.