2/2/16

Ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος για το Κέντρο Διημέρευσης του Δ. Βόλου
Eρώτηση στα αρμόδια υπουργεία κατέθεσε ο βουλευτής Μαγνησίας της Χρυσής Αυγής, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, για την αδυναμία λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης ΑΜΕΑ του Δ. Βόλου. Ανασταλτικό παράγοντα αποτελεί η αδυναμία συνάψεως συμβάσεων εργασίας λόγω της ελλείψεως χρηματοδότησεως. Αν και η τροπολογία της Π.Ν.Π δίνει τη δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας, δεν καθορίζεται η πηγής χρηματοδότησης, και ως εκ τούτου η συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης ΑΜΕΑ καθίσταται αδύνατη. Η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίνει ανανεώσεις συμβάσεων με την προϋπόθεση υπάρξεως ενεργού χρηματοδοτικού προγράμματος. Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής τόνισε την ανάγκη καθορισμού του χρηματοδοτικού εργαλείου, ούτως ώστε να ανανεωθούν οι συμβάσεις του προσωπικού, να συνεχισθεί  η λειτουργία του Κέντρου και να εξυπηρετούνται οι ευπαθείς πολίτες.