15/6/17

Π. Ηλιόπουλος: Απαράδεκτος ο διορισμός των «σχολικών βοηθών» εις βάρος των πτυχιούχων Ειδικής Αγωγής και των μαθητώνΕρώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Μαγνησίας Χρυσής Αυγής στο υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη θύελλα αντιδράσεων που έχει προκαλέσει στους εκπαιδευτικούς φορείς της Ειδικής Αγωγής η εγκύκλιος που εξέδωσε το Υπουργείο για τον διορισμό των λεγόμενων «Σχολικών Βοηθών», στο πλαίσιο των προγραμμάτων Κοινωφελούς Απασχολήσεως στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαιδεύσεως (ΣΜΕΑΕ). Με  βάση την σχετική εγκύκλιο οι λεγόμενοι «Σχολικοί Βοηθοί» τίθενται υπό την εποπτεία των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαιδεύσεως και των Διευθυντών Εκπαιδεύσεως  (σε διοικητικό επίπεδο), υπό την Εποπτεία και Καθοδήγηση των Προϊσταμένων Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδηγήσεως Π.Ε., των αρμόδιων Σχολικών  Συμβούλων Π.Α. και Δημ. Εκπαιδεύσεως, των Διευθυντών / Προϊσταμένων των σχολικών Μονάδων καθώς και των Συλλόγων Διδασκόντων αυτών.

                 Με την ίδια εγκύκλιο και σε   συνέχεια  της με Αριθμό Πρωτοκόλλου: 473/16.01.2014 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΑΔΑ: ΒΙΨ49-ΛΦ9) προς τις Διευθύνσεις  Π.Ε. της χώρας, συμπληρωματικά  καθορίζονται τα καθήκοντα των «Σχολικών Βοηθών», με βάση τα οποία οι τελευταίοι δεν ασκούν  παιδαγωγικό και διδακτικό έργο αλλά έχουν υποστηρικτικό και βοηθητικό ρόλο. Συμμετέχουν σε οποιαδήποτε  εργασία  κρίνεται αναγκαία με την υπόδειξη - καθοδήγηση του Διευθυντή, του Προϊσταμένου, και του Συλλόγου Διδασκόντων με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της Σχολικής Μονάδας. Με άλλα λόγια μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, δήμοι προσλαμβάνουν ανέργους, με μοναδικό προσόν το απολυτήριο λυκείου, την μοριοδότηση με βάση τον χρόνο ανεργίας και το χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, τους αποκαλούν «σχολικούς βοηθούς» και τους διορίζουν στα ειδικά σχολεία στη θέση του ειδικού βοηθητικού προσωπικού!


             Ο βουλευτής Μαγνησίας Χρυσής Αυγής επισημαίνει ότι είναι πραγματικά απαράδεκτο να αντιμετωπίζει η Μνημονιακή κυβέρνηση  Σ.Υ.Ρ.Ι.Ζ.Α.-Α.Ν.Ε.Λ. την Ειδική Αγωγή με τόσο ερασιτεχνισμό και προχειρότητα, διορίζοντας «Σχολικούς Βοηθούς» οι οποίοι δεν διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα και πτυχία και είναι ανειδίκευτοι. Επιπλέον θίγουν τα επαγγελματικά και εργασιακά  δικαιώματα του εξειδικευμένου κλάδου της Ειδικής Αγωγής των πτυχιούχων του Ε.Β.Π.