18/1/17

Σχετικά με την απλοποίηση των διαδικασιών χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων


Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόμου 4442/2016, οι διαδικασίες για την χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων στα καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος απλοποιούνται. Η άδεια μουσικών οργάνων και η σχετική παράταση ωραρίου που χορηγούνται από τον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο καταργούνται. Πλέον, ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας, εφ’ όσον προτίθεται να προβεί στην χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων, υποχρεούται να προβεί σε σχετική δήλωση, την οποία θα πρέπει να συμπεριλάβει στην ως άνω γνωστοποίησή του, που πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης  Δραστηριότητας και Ελέγχου (ΟΠΣΑΔΕ) του άρθρου 14 του Ν.4442/2016. Παρ’ ότι ο εν λόγω νόμος έχει τεθεί σε ισχύ, η αρμόδια οικονομική υπηρεσία δεν έχει λάβει την διευκρινιστική εγκύκλιο από το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να εφαρμοστούν οι αντίστοιχες διατάξεις και στον Δήμο Βόλου. O βουλευτής Μαγνησίας Χρυσής Αυγής Παναγιώτης Ηλιόπουλος καταγγέλλει ουσιαστικώς το καθεστώς «ομηρίας» δεκάδων επιχειρηματιών εστίασης του Βόλου, ενώ φέρει το αρμόδιο υπουργείο προ των ευθυνών του για την κωλυσιεργία της αποστολής της διευκρινιστικής εγκυκλίου στην οικονομική υπηρεσία του Δ. Βόλου.