26/1/17

Ο Π. Ηλιόπουλος για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της Μονάδας Παραγωγής Ενέργειας στον Πλάτανο: «Να ληφθούν άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα!»


Ερώτηση κατέθεσε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο βουλευτής Μαγνησίας Χρυσής Αυγής Παναγιώτης Ηλιόπουλος για τις σοβαρότατες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλεί η πιλοτική λειτουργία Μονάδας Παραγωγής Ενέργειας στον Πλάτανο, κοντά στον Αλμυρό. 

Συγκεκριμένα καλεί τους αρμόδιους φορείς να εφαρμόσουν τα κατάλληλα και ενδεικνυόμενα μέτρα καθώς όπως προκύπτει η Μονάδα αιτείται την επέκταση των δραστηριοτήτων της δίχως να τηρεί τα προβλεπόμενα που ορίζει η σχετική κατατεθείσα Μελέτη. Συγκεκριμένα, η Μονάδα λειτουργεί  πιλοτικά χωρίς να διαθέτει δαυλό αερίου για την προσωρινή περιοδική καύση του ξυλοαερίου που παράγεται, αυξάνοντας τις πιθανότητες επαφής της τέφρας με το επιφανειακό νερό ή τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα. Ταυτόχρονα αφενός προκύπτει θέμα με την διαχείριση των κορεσμένων φίλτρων κατακράτησης του συστήματος καθαρισμού και ψύξης, αφετέρου προκαλείται ραγδαία αύξηση των αερίων εκπομπών ρύπων μονοξειδίου του άνθρακα, οξειδίων του αζώτου, υδρογονανθράκων καθώς και αύξηση των ποσοστών διοξινών/φουρανίων.


Η Χρυσή Αυγή συντάσσεται με την γνώμη της Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου για την ανάγκη επενδύσεων, με την προϋπόθεση βέβαια αυτές να πραγματοποιούνται σε χώρους οργανωμένους και με διαδικασίες προβλεπόμενες οι οποίες εναρμονίζονται με τις σχετικές Μελέτες.