22/1/16

Άμεση παρέμβαση του Παναγιώτη Ηλιόπουλου για την αναβάθμιση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στη Μαγνησία


Ερώτηση πραγματοποίησε ο βουλευτής Μαγνησίας της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, Παναγιώτης Ηλιόπουλος για τις δυσκολίες που ανακύπτουν στην παροχή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στο Βόλο και στη Μαγνησία. Παρά το γεγονός ότι τόσο η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου, όσο και τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια του νομού που υπάγονται στη δικαιοδοσία της απαρτίζονται από ένα άρτιο ανθρώπινο δυναμικό, εντούτοις πρακτικές ανάγκες (ακαταλληλότητα του κτηρίου στο κέντρο Βόλου λόγω συμφόρησης και στενότητας των δρόμων, φυσικοί παράγοντες όπως η πυκνή βλάστηση και το ιδιάζον ανάγλυφο εδάφος σε Πήλιο και Σποράδες και οι αχανείς τομείς ευθύνης των Κλιμακίων Αλμυρού και Αργαλαστής) δυσχεραίνουν την προσπάθεια ανταπόκρισης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής μετέφερε τα αιτήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου στο αρμόδιο Υπουργείο, όπως τη σύσταση Διοικήσεως Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μαγνησίας μέσω έκδοσης σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, τη δημιουργία Πυροσβεστικού Λιμενικού Σταθμού στο λιμάνι του Βόλου και επίσης τη σύσταση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σκοπέλου ή Σκιάθου. Οι ενέργειες αυτές αποβλέπουν αναμφιβόλως στον καλύτερο συντονισμό των επιχειρήσεων, στην εγγύηση της ασφάλειας και στη γενικότερη βελτίωση της παροχής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στη Μαγνησία.