2/3/17

Παρέμβαση Π. Ηλιόπουλου για την ΥΑ περί ορισμού μελών αντιπροσώπευσης Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας στον ΕΦΚΑ


Αναφορά κατέθεσε ο βουλευτής Μαγνησίας Χρυσής Αυγής Παναγιώτης Ηλιόπουλος για το ζήτημα που ανέκυψε με την ΠΟΕΣ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεως Στρατιωτικών). Συγκεκριμένα η ΠΟΕΣ δε λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους του νομοθέτη και συνεπώς δε δύναται να εκπροσωπεί νόμιμα τα συμφέροντα των ε.ε Στρατιωτικών. Ακόμη αυτή η παράλειψη της ΠΟΕΣ, να συμμορφωθεί με τους όρους του Ν. 4407/16, επιφέρει προβλήματα όπως το θεσμικό κενό που προκύπτει λόγω της έλλειψης νομίμως συγκροτημένου δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου. 
 
Συνεπώς καθίσταται αναγκαία η επανεξέταση της εκδοθείσης ΥΑ από το αρμόδιο όργανο, σχετικά με τη νομιμότητα της συγκροτηθείσας Επιτροπής και στο ενδεχόμενο κατάφασης η ανάκληση αυτής λόγω ουσιώδους νομικού σφάλματος.