10/11/15

Ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος περί άρσεως της αδικίας των ολυμπιονικών μαθητών της Αστρονομίας

Σε συνέχεια της παρεμβάσεως του Παναγιώτη Ηλιόπουλου για την αναγκαιότητα τoυ μαθήματος της Αστρονομίας, το οποίο έχει παραγκωνισθεί χαρακτηριστικώς από την εκπαίδευση, και μετά από σχετική ενημέρωση της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος του Βόλου, ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Μαγνησίας κατέθεσε ερώτηση σχετικώς με την «καθ’ υπέρβαση» εισαγωγή των ολυμπιονικών της Αστρονομίας στα αντίστοιχα τμήματα (Φυσικής).

Συγκεκριμένα οι διακρινόμενοι μαθητές σε διαγωνισμούς άλλων αντικειμένων (π.χ Φυσική, Μαθηματικά) φέρουν το δικαίωμα της καθ’ υπέρβαση εισαγωγής στις αντίστοιχες σχολές, σύμφωνα με υπουργική απόφαση. Οι μόνοι κάτοχοι μεταλλίου οι οποίοι δε δύνανται να εισαχθούν με αυτόν τον τρόπο είναι οι μαθητές ολυμπιονίκες της Αστρονομίας και Αστροφυσικής.

 Η ανισότητα αυτή θα πρέπει να εκλείψει, καθώς οι υψηλές επιδόσεις των ολυμπιονικών μαθητών στους διεθνείς αυτούς διαγωνισμούς προεξοφλούν αναντιρρήτως μια λαμπρή πανεπιστημιακή σταδιοδρομία.