13/3/13

Περιφερειακή οδός Βόλου‏


Ο Βουλευτής Μαγνησίας Παναγιώτης Ηλιόπουλος κατέθεσε ερώτηση, σχετικά με το εδώ και δεκαετίες ανολοκλήρωτο έργο της Περιφερειακής οδού Βόλου. Ζητά να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις και εν συνεχεία μέτρα για την ολοκλήρωση του έργου. Πρόκειται για ένα έργο που θα πρέπει να ξεκινά τουλάχιστον από την οδό Αθηνών και να καταλήγει στη γέφυρα του Βρύχωνα, το οποίο θα επιφέρει την τουριστική ανάπτυξη του Πηλίου.