4/10/17

Π. Ηλιόπουλος: «Τα ολοήμερα δημοτικά σχολεία είναι για όλους τους μαθητές – Να καταργηθεί η σχετική παράνομη Υπ. Απόφαση»


Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Μαγνησίας Χρυσής Αυγής Παναγιώτης Ηλιόπουλος στο Υπουργείο Παιδείας μέσω της οποίας προωθεί το αίτημα σύσσωμης της εκπαιδευτικής κοινότητας της Πρωτοβάθμιας Εκπαιδεύσεως αλλά και όλων των Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων της χώρας να ακυρωθεί η απόφαση του Υπουργού υπ’αριθμ. Φ. 12/657/70692/Δ1 «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου»,
(ΦΕΚ Β 1324/11-5-2016), καθώς και το υπ’ αριθμ. 87776/Δ1/30-5-2016 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διευθύνσεως Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με τίτλο «Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2016-2017».

Η μνημονιακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μέσω του αρμόδιου Υπουργείου Παιδείας λειτούργησε για μία ακόμη φορά παρανόμως. Συγκεκριμένα με την απόφαση αυτή του Υπουργού Παιδείας αποφασίστηκε η μετατροπή όλων των Δημοτικών Σχολείων της χώρας σε Ολοήμερα, όπως προκύπτει από το σώμα αυτής («Καθορίζουμε Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας [..]»), χωρίς να έχει τηρηθεί, ωστόσο, η εκ του νόμου προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία, ήτοι η προηγούμενη εισήγηση των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από συνεργασία με τους Συλλόγους διδασκόντων, Γονέων μαθητών και τους οικείους ΟΤΑ. Εν ολίγοις περιορίζεται ο κύκλος των μαθητών, που μπορούν να εγγραφούν στο Ολοήμερο (μόνο στην περίπτωση όσων οι γονείς εργάζονται), ενώ η σχετική εγκύκλιος θέτει περαιτέρω πρόσθετες προϋποθέσεις για την εγγραφή των μαθητών στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, οι οποίες δεν προκύπτουν από τον νόμο.


Ο βουλευτής Μαγνησίας Π. Ηλιόπουλος αιτείται να αποσυρθεί άμεσα η [1] η υπ’ αριθμ. Φ. 12/657/70692/Δ1 απόφαση του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ώστε να έχουν πρόσβαση όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές της χώρας στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του Ν.2525/1997.